23 Metal Art

Expo 23 Metal Art

Datum : 28/09/2018

Website : www.instagram.com/23metalart

Joran Pollet °23/04/1993 studeert af op St Lucas Gent in 2012.
In 2013 volgt hij een jaar (naam van de opleiding) in het Narafi te Brussel.
Het is de daaropvolgende jaaropleiding Siersmeden GOCA Gent, die de stepstone vormt van zijn artistieke ontwikkeling naar de beelden die hij nu maakt.

Joran Pollet is een man van weinig woorden, zijn beelden zijn des te krachtiger.
Met hamer en aambeeld worden stukken (zuiver staal) zo geslagen tot ze de gewenste vorm hebben.
De vorm heeft Joran duidelijk in zijn hoofd. Het wordt een beeld waarin een intense emotie wordt bevroren en teruggegeven aan de toeschouwer.

Met beide ouders als danser groeit Joran Pollet op in een omgeving waarin gesprekken over lijnen en spanningsbogen, abstragering en de overbrenging naar een publiek niet vreemd zijn.
In huis bevindt zich ook de praktijk van zijn moeder die eveneens leraar is in de Alexandertechniek,
de rondslingerende boeken over het lichaam, het skelet en de spieren kunnen dan ook altijd rekenen op zijn volledige aandacht.

Pollet’s fascinatie, kijken en observeren.
Uren aan een stuk, naar voorwerpen rondom, dingen, hoe deze ineensteken, hun lijnen zich verhouden, in relatie staan tot elkaar, tot hun omgeving.
Enerzijds.
Anderzijds is er de beweging.
De mens en zijn bewegingen, het dier en zijn bewegingen. Vooral de kantelmomenten in die beweging vragen zijn aandacht. Wanneer wordt een beweging echt interessant? De momenten net voor of net na een intense emotie? Het zijn flitsen die hij registreert, vasthoudt en later verwerkt.

Als de stukken staal de gewenste vorm hebben zet hij zich aan het lassen.
De beelden zijn opgebouwd uit puur laswerk, er komen geen moules aan te pas, zelfs geen voorstudie’s.
Pollet werkt zonder model, puur, rauw en volledig in het moment.
Het is de alchemie van de indrukken, verwondering en fascinatie, met de ambacht van het smeden en het lassen die, samen met de toeschouwer, de beelden maken tot wat ze zijn.

Pollet ondertekend niet met zijn naam, het nummer 23 wordt zijn kenmerk.
“Het gaat niet over mij” zegt hij, “het gaat om de beelden.”
23, de datum waarop hij is geboren. 23, de leeftijd waarop zijn artistieke werk een aanvang neemt.

Bekijk ons Facebook event hier.